Kursplan

Det här är Idrottsprofiler på Tiundaskolan

Idrottsprofilen ska främja intresset och utvecklingen inom en eller flera valda idrotter för elever i årskurs 6-9.

Idrotten fyller idag en viktig roll för barn och ungdomar, såväl fysiskt som socialt, både ur individ- och samhällsperspektiv. Tiundaskolan vill vara den naturliga platsen för dig som gillar idrott och fysisk aktivitet. 

Kunskap om samband mellan träning, vila och kost är grunden i Idrottsprofilen.

Idrottsprofilens syfte är att utveckla varje individ utifrån deras egna förutsättningar. Vi jobbar med: individuell teknik & taktik, fysträning samt mental och social träning. Vi vill utveckla dig genom allsidig träning.

Verksamheten genomsyras av:
• glädje och tillhörighet
• demokrati och delaktighet
• allas rätt att vara med
• rent spel